Toán Lớp 7: Tổng tất cả các nghiệm của đa thức 2 x-4 +8 x+1 là

Question

Toán Lớp 7: Tổng tất cả các nghiệm của đa thức 2 x-4 +8 x+1 là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tháng 2022-12-22T06:18:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. để 2x-4+8x+1 có nghiệm
  =>2x-4+8x+1=0
  <=>10x-3=0
  <=>10x=3
  <=>x=3/10
  vậy đa thức có duy nhất 1 nghiệm: 3/10 
  => tổng các nghiệm của đa thức là:3/10

 2. $2x-4+8x+1=0$
  $⇒10x-3=0$
  $⇒10x=3$
  $⇒x=\dfrac{3}{10}$
  Đa thức chỉ có 1 nghiệm nên tổng các nghiệm cũng là $\dfrac{3}{10}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )