Toán Lớp 7: Tổng 5 số cách đều bằng 150, biết số lớn nhất hơn số bé nhất 20 đơn vị, tìm số bé nhất

Question

Toán Lớp 7: Tổng 5 số cách đều bằng 150, biết số lớn nhất hơn số bé nhất 20 đơn vị, tìm số bé nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 tháng 2022-12-22T15:16:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   Số bé nhất là: 20

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Ta gọi số bé nhất là a.

       Khoảng các giữa 2 số liên tiếp là x, theo đề bài ta có:

  *** số lớn hơn số bé 20 đơn vị

  => (a+x+x+x+x) – a = 20

            4x                   = 20

              x                   = 20 : 4

              x                   = 5

  a + (a+x)+(a+x+x)+(a+x+x+x)+(a+x+x+x+x) = 150

      (a+a+a+a+a) + (x+x+x+x+x+x+x+x+x+x)   = 150

      a*5 + x*10                                                     = 150

      a*5 + 2x*5                                                     = 150

      5(a + 2x)                                                        = 150

         a + 2x                                                         = 150 : 5

         a + 2x                                                         = 30

  Ta thay vào được: a + 2*5                                  = 30

                               a + 10                                   = 30

                               a                                            = 30 – 10

                               a                                            = 2

  Vậy số bé nhất là : 20

      Đáp số: 20

 2.      Lời giải và giải thích chi tiết:

      Gọi x là số nhỏ nhất.

            y là khoảng cách giữa hai số liền nhau.

  Ta có số lớn nhất là:

                            x + 4y

  biết số lớn nhất hơn số bé nhất 20 đơn vị.

                      => x + 4y – x = 20

                ⇔ 4y = 20

                ⇔ y = 5

  Tổng 5 số cách đều bằng 150.

                      =>5x + y + 2y + 3y + 4y = 150

                ⇔ 5x + 5 + 2 * 5 + 3 * 5 + 4 * 5=150

                ⇔ x=20

                                Vậy số nhỏ nhất là 20

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )