Toán Lớp 7: tồn tại hay không `2` số dương thỏa mãn : `-(a-b)^2>0` `-(a-b)^2=ab` `1/a-1/b=1/(a-b)`

Question

Toán Lớp 7: tồn tại hay không `2` số dương thỏa mãn :
`-(a-b)^2>0`
`-(a-b)^2=ab`
`1/a-1/b=1/(a-b)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 6 tháng 2022-06-19T03:11:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )