Toán Lớp 7: Toán học lớp 7: Cho hàm số y = f(x) = 3×2 + 1. Tính f(1/2); f(1); f(3)

Question

Toán Lớp 7: Toán học lớp 7:
Cho hàm số y = f(x) = 3×2 + 1. Tính f(1/2); f(1); f(3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 2 tuần 2022-06-07T04:47:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có :
  y = f(x) = 3x^2 + 1
  Thay các hàm số khác vào và tính :
  . f(1/2) = 3 . (1/2)^2 + 1 = 3 . 1/4 + 1 = 3/4 + 1 = 7/4
  . f(1) = 3 . 1^2 + 1 = 3 . 1 + 1 = 3 + 1 = 4
  . f(3) = 3 . 3^2 + 1 = 3 . 9 + 1 = 27 + 1 = 28

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     y=f(x)=3x^2+1
  Ta có:
       f(\frac{1}{2})=3.(\frac{1}{2})^2+1=3.\frac{1}{4}+1=\frac{3}{4}+1=\frac{7}{4}
       f(1)=3.1^2+1=3.1+1=3+1=4
       f(3)=3.3^2+1=3.9+1=27+1=28

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )