Toán Lớp 7: Tính số học sinh lớp 6A, 6B biết số học sinh của lớp 6A ít hơn của lớp 6B là 6 học sinh, tỉsốhọc sinh của 6A và 6B là 6 và 7. Ai giúp

Question

Toán Lớp 7: Tính số học sinh lớp 6A, 6B biết số học sinh của lớp 6A ít hơn của lớp 6B là 6 học sinh, tỉsốhọc sinh của 6A và 6B là 6 và 7.
Ai giúp mình với. Mình đang cần rất là gấp ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 tuần 2022-06-15T06:18:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Hiệu số phần bằng nhau là:}$
  $\text{7 – 6 = 1 ( phần )}$
  $\text{Số học sinh 6A là : 6 x 6 = 36 ( học sinh )}$
  $\text{Số học sinh 6B là : 6 x 7 = 42 ( học sinh )}$

 2. Hiệu số phần bằng nhau là :
  7 – 6= 1 (phần)
  Số học sinh lớp 6A là:
  6 x 6= 36 (học sinh)
  Sô học sinh lớp 6B là:
  36 + 6= 42 (học sinh)
  vậy 6A: 36 học sinh
         6B: 42 học sinh
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )