Toán Lớp 7: Tính số cây trồng của 3 lớp 7a,7b,7c biết rằng số cây trồng đc của 3 lớp lần lượt tỉ lệ vs 8,9,10 và 3 lần số cây lớp 7a nhiều hơn 2 lầ

Question

Toán Lớp 7: Tính số cây trồng của 3 lớp 7a,7b,7c biết rằng số cây trồng đc của 3 lớp lần lượt tỉ lệ vs 8,9,10 và 3 lần số cây lớp 7a nhiều hơn 2 lầ số cây lớp 7c là 8 cây, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 4 tháng 2022-06-16T20:22:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Gọi số cây ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: a,b,c ( a,b,c in NN^** )
  -Ta có a:b:c tỉ lệ 8:9:10 => a/8=b/9=c/10
  -Vì 3 lần số cây lớp 7A hơn 2 lần số cây lớp 7C là 8 cây => 3a – 2c = 8
  -Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
      a/8=b/9=c/10=(3a-2c)/(24-20) = 8/4 = 2
  => a = 2.8=16
  => b=2.9=18
  => c=2.10=20
             Vậy ba lớp 7A, 7B, 7C trồng lần lượt là: 16, 18, 20 cây

 2. \text{Gọi số cây trồng được của 3 lớp 7A;7B;7C lần lượt là a;b;c (cây)}
  \text{Theo đề bài : Số cây trồng của 3 lớp 7A,7B,7C biết rằng số cây trồng đc của 3 lớp lần lượt tỉ lệ với } 8;9;10
              ⇒a/8=b/9=c/10=3a/21=2c/20
  \text{Do 3 lần số cây lớp 7a nhiều hơn 2 lầ số cây lớp 7c là 8 cây nên} 3a – 2c =8
  \text{Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta được :}
               ⇒3a/21=b/9=2c/20=(3a-2c)/(21-20)=8/1=8
                ⇒ a=8.8=64
                    b=8.9=72
                    c=8.10=80
  \text{Vậy số cây trồng được của 3 lớp 7A;7B;7C lần lượt là 64 cây ; 72 cây ; 80 cây.}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )