Toán Lớp 7: Tính số cây trồng của 3 lớp 7a,7b,7c biết rằng số cây trồng đc của 3 lớp lần lượt tỉ lệ vs 8,9,10 và 3 lần số cây lớp 7a nhiều hơn 2 lầ

Question

Toán Lớp 7: Tính số cây trồng của 3 lớp 7a,7b,7c biết rằng số cây trồng đc của 3 lớp lần lượt tỉ lệ vs 8,9,10 và 3 lần số cây lớp 7a nhiều hơn 2 lầ số cây lớp 7c là 8 cây, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 6 ngày 2022-06-17T03:39:30+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cây trồng của lớp 7A,7B,7C lần lượt là x,y,z.
  (x,y,z>0;3x>2z)
  Vì số cây trồng đc của ba lớp lần lượt tỉ lệ vs 8,9,10
  => x/8=y/9=z/10
  Mà ba lần số cấy lớp 7A nhiều hơn hai lần số cây lớp 7C là 8 cây
  => 3x-2z=8
  Ta có:
  x/8=y/9=z/10=(3x)/24=(2z)/20=(3x-2z)/(24-20)=8/4=2
  => {(x=2.8=16),(y=2.9=18),(z=2.10=20):}
  Vậy lớp 7A trồng được 16 cây,
         lớp 7B trồng được 18 cây, 
         lớp 7C trồng được 20 cây.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )