Toán Lớp 7: tính số bi của 3 bạn Hải , Hùng , Hưng . Biết 3 lần số bi của Hải hơn 2 lần số bi của Hưng là 9 viên và số bi của 3 bạn tỉ lệ với 7,5,6

Question

Toán Lớp 7: tính số bi của 3 bạn Hải , Hùng , Hưng . Biết 3 lần số bi của Hải hơn 2 lần số bi của Hưng là 9 viên và số bi của 3 bạn tỉ lệ với 7,5,6., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 1 tuần 2022-06-16T00:17:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số bị của 3 bạn Hải , Hùng , Hưng lần lượt là x,y,z
  Có: Số bi của 3 bạn tỉ lệ với 7,5,6.
  = > x/7 = y/5 = z/6
  Có: Biết 3 lần số bi của Hải hơn 2 lần số bi của Hưng là 9 viên
  = > 3 . x – 2.z = 9
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  = > x/7 = y/5 = z/6 = {3.x – 2.z}/{3.7 – 2.6} = 9/{21 – 12} = 9/9 = 1
  = > x = 1.7 = 7
         y = 1.5 = 5
         z = 1.6 = 6
  Xin 5 sao và hay nhất nha

 2. Ta gọi các bạn là x;yz
  =>x/7=y/5=z/6 và 3x-2z=9
  Áp dụng tc dãy ts bằng nhau ta có:
  x/7=y/5=z/6=(3x-2z)/(3.7-2.6)=9/9=1
  =>x/7=1=>x=7
  =>y/5=1=>y=5
  =>z/6=1=>z=6
  Vậy số bi của các bạn Hải;Hùng;Hưng là 7;5;6 viên bi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )