Toán Lớp 7: Tính số bánh của bn lan,nga,hà. Biết số bánh 3 bn tỉ lệ với 4:3:5 và số bánh bn lan và nga hơn số bánh của hà là 10 cái. Áp dụng tính c

Question

Toán Lớp 7: Tính số bánh của bn lan,nga,hà. Biết số bánh 3 bn tỉ lệ với 4:3:5 và số bánh bn lan và nga hơn số bánh của hà là 10 cái. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau nha., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 1 tháng 2022-12-21T08:07:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a,b,c là số bánh của ba bạn lan,nga,hà lần lượt tỉ lệ với 4;3;5 (a,b,c ∈ N*)
  Theo đề bài ta có:
  a/4 = b/3 = c/5 và (a + b) – c = 10
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  a/4 = b/3 = c/5 = ((a + b) – c)/((4 + 3) – 5) = 10/2 = 5
  Suy ra 
  a/4 = 5 → a = 5 . 4 = 20
  b/3 = 5 → b = 5 . 3 = 15
  c/5 = 5 → c = 5 . 5 = 25
  Vậy: bạn lan có 20 cái bánh
          bạn nga có 15 cái bánh
          Bạn hà có 25 cái bánh

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  Gọi số bánh của ba bạn Lan,Nga,Hà lần lượt là : a,b,c (chiếc) (a,b,c\inNN)
  Theo bài ra ta có :
  a/4 = b/3 = c/5 và a+b – c = 10
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  a/4 = b/3 = c/5 = [a+b-c]/[4+3-5] = 10/2 = 5
  $*\begin{cases} \dfrac a4 = 5 ⇒ a= 4\cdot5=20\\\dfrac b3=5⇒b=3\cdot5=15\\\dfrac c5=5⇒c=5\cdot5=25 \end{cases}$
  Vậy số bánh của ba bạn Lan,Nga,Hà lần lượt là 20;15;25

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )