Toán Lớp 7: Tính nhanh A=(4/5+11/7)+(3/7-4/5) B=2/3×5/11+1/3×5/11+6/11 C=3+1/9 căn bậc 36 Nhân mình ghi là X cho dễ nhìn nha

Question

Toán Lớp 7: Tính nhanh
A=(4/5+11/7)+(3/7-4/5)
B=2/3×5/11+1/3×5/11+6/11
C=3+1/9 căn bậc 36
Nhân mình ghi là X cho dễ nhìn nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 1 tháng 2022-03-11T05:46:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Tham khảo hình sau 
     Đừng xóa nữa ! 

    toan-lop-7-tinh-nhanh-a-4-5-11-7-3-7-4-5-b-2-35-11-1-35-11-6-11-c-3-1-9-can-bac-36-nhan-minh-ghi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )