Toán Lớp 7: tính m 2x^2 +3x-1 phần 3x -2 với |x-1|=2/3

Question

Toán Lớp 7: tính m 2x^2 +3x-1 phần 3x -2 với |x-1|=2/3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 1 tháng 2022-03-14T17:29:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   |x-1|=2/3
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x-1 =\dfrac{2}{3}\\x-1=\dfrac{-2}{3}\end{array} \right.\) $\\$=>\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{5}{3}\\x=\dfrac{1}{3}\end{array} \right.\) $\\$Với x=5/3
  M=[2. (5/3)^2 +3. 5/3 -1]/[3. 5/3 -2]
  =[[50]/9 +5-1]/[5-2]
  =[[86]/9]/3
  =[86]/[27]
  Với x=1/3
  M=[2. (1/3)^2 +3. 1/3 -1]/[3. 1/3 -2]
  =[ 2/9 +1-1]/[1-2]
  =[2/9]/[-1]
  =-2/9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )