Toán Lớp 7: Tính chu vi của hình chữ nhật biết rằng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó lần lượt tỉ lệ với 5;3 và hai lần chiều dài hơn 3

Question

Toán Lớp 7: Tính chu vi của hình chữ nhật biết rằng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó lần lượt tỉ lệ với 5;3 và hai lần chiều dài hơn 3 lần chiều rộng là 8cm.
-vote 5 sao ạ-, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 6 tháng 2022-06-11T08:08:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó lần lượt là x,y(cm).
  (x,y in N^**)
  Vì chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó lần lượt tỉ lệ với 5:3
  => x/5=y/3
  Mà hai lần chiều dài hơn 3 lần chiều rộng là 8cm
  => 2x-3y=8
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, có:
  x/5=y/3=(2x-y)/(2.5-3.3)=8/1=8
  =>{(x=8.5=40),(y=8.3=24):}
  Chu vi của hình chữ nhật đó là:
  (40+24).2=128(cm)
      Đáp số :128cm.

 2. Giải đáp: $128cm$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là $a,b, (a\ge b>0)$
  Vì hai lần chiều dài hơn $3$ lần chiều rộng làm $8$
  $\to 2a-3b=8$
  Lại có chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật tỉ lệ với $5,3$
  $\to \dfrac{a}{5}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{2a}{10}=\dfrac{3b}{9}=\dfrac{2a-3b}{10-9}=\dfrac{8}{1}$
  $\to a=40, b=24$
  $\to$Chu vi hình chữ nhật là:
  $$2(40+24)=128$$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )