Toán Lớp 7: Tính `A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n.(n + 1)`

Question

Toán Lớp 7: Tính `A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n.(n + 1)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 6 tháng 2022-06-20T19:58:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = 1 . 2 + 2 . 3 + 3 . 4 + ………… + n . (n + 1)
  3A = 1 . 2 . 3 + 2 . 3 . 3 + 3 . 4 . 3 + ……… + n . (n + 1) . 3
  3A = 1 . 2 . 3 + 2 . 3 . (4 – 1) + 3 . 4 . (5 – 2) + ……….. + n . (n + 1) . [(n + 2) – (n – 1)]
  3A = 1 . 2 . 3 + 2 . 3 . 4 – 1 . 2 . 3 + 3 . 4 . 5 – 2 . 3 . 4 + …………. + n . (n + 1) . (n + 2) – (n – 1) . n . (n + 1)
  3A = n . (n + 1) . (n + 2)
  A = (n . (n + 1) . (n + 2))/3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )