Toán Lớp 7: Tính `1/23 + 2/57 + 1 + 8/19 + 9/20`

Question

Toán Lớp 7: Tính `1/23 + 2/57 + 1 + 8/19 + 9/20`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 5 ngày 2022-06-20T17:22:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\dfrac{1}{23}$ $+$ $\dfrac{2}{57}$ $+$ $1$ $+$ $\dfrac{8}{19}$ $+$ $\dfrac{9}{20}$
  $=$ $\dfrac{103}{1311}$ $+$ $1$ $+$ $\dfrac{8}{19}$ $+$ $\dfrac{9}{20}$
  $=$ $\dfrac{1414}{1311}$ $+$ $\dfrac{8}{19}$ $+$ $\dfrac{9}{20}$
  $=$ $\dfrac{1966}{1311}$ $+$ $\dfrac{9}{20}$
  $=$ $1,9496….$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )