Toán Lớp 7: Tính `1/2 + 1/6 + 1/12 + … + 1/380`

Question

Toán Lớp 7: Tính
`1/2 + 1/6 + 1/12 + … + 1/380`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 6 tháng 2022-06-20T20:36:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1/2+1/6+1/12+…+1/380
  =1/(1.2)+1/(2.3)+1/(3.4)+…+1/(19.20)
  =1/1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+…+1/19-1/20
  =1-1/20
  =20/20-1/20
  =19/20

 2. 1/2 + 1/6 +1/12+….+1/380
  =1/(1.2)+1/(2.3)+1/(3.4)+…+1/(19.20)
  =1/1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+…..+1/19-1/20
  =1-1/20
  =19/20
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )