Toán Lớp 7: Timf a,b Sao cho 1a5b có gạch ở đầu chia hết cho 5 và 9

Question

Toán Lớp 7: Timf a,b
Sao cho 1a5b có gạch ở đầu chia hết cho 5 và 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 23 phút 2022-06-17T06:14:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để 1a5b  $\vdots$ 5
  ⇒ b = 0 hoặc 5
  TH1. Ta có: 1a50 $\vdots$ 9
  ⇒ 1 + a + 5 + 0 $\vdots$ 9
  ⇒ 6 + a $\vdots$ 9
  ⇒ a = 3
  TH2. Ta có: 1a55 $\vdots$ 9
  ⇒ 1 + a + 5 + 5 $\vdots$ 9
  ⇒ 11 + a $\vdots$ 9
  ⇒ a = 7
  Vậy có 2 trường hợp: b = 0 thì a = 3
                                     b = 5 thì a = 7
                                         

 2. Đề bài : \overline{1a5b} \vdots 5
  => Để \overline{1a5b} \vdots 5 thì b=0 hoặc b=5  
  Mà \overline{1a5b} \vdots 9nên ta chia thành các TH sau:
  +TH1:
  Nếu b=0 thì 1+a+5+0 \vdots 9
  =>a+6 vdots 9
  =>a=3
  +TH2:
  Nếu b=5 thì 1+a+5+5 \vdots 9
  =>11+a \vdots 9
  =>a= 7
  Vậy a=3 thì b=5
        a=7 thì b=5
  Lưu ý : TH = trường hợp

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )