Toán Lớp 7: tìm x,y,z biết : 2*x=3*y=5*z và x+y+z=210

Question

Toán Lớp 7: tìm x,y,z biết : 2*x=3*y=5*z và x+y+z=210, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 2 ngày 2022-05-01T13:08:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Ta có: 2x = 3y = 5z => (2x)/30 = (3y)/30 = (5z)/30 => x/15 = y/10 = z/6
  -Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
     x/15=y/10=z/6=(x+y+z)/(15+10+6)=210/31
  => x=210/31 . 15=3150/31
  => y=210/31 . 10=2100/31
  => z=210/31 . 6=1260/31 

 2. Giải đáp: $x=\dfrac{3150}{31},, y=\dfrac{2100}{31}, z=\dfrac{1260}{31}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $2x=3y=5z$
  $\to \dfrac{2x}{30}=\dfrac{3y}{30}=\dfrac{5z}{30}$
  $\to\dfrac{x}{15}=\dfrac{y}{10}=\dfrac{z}{6}=\dfrac{x+y+z}{15+10+6}=\dfrac{210}{31}$
  $\to x=\dfrac{3150}{31},, y=\dfrac{2100}{31}, z=\dfrac{1260}{31}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )