Toán Lớp 7: Tìm x,y biết x/5 = y/7 và x+y=72

Question

Toán Lớp 7: Tìm x,y biết x/5 = y/7 và x+y=72, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 4 ngày 2022-12-21T05:29:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có:
  x/5=y/7=\frac{x+y}{5+7}=72/12=6
  =>x/5=6=>x=5.6=30
  y/7=6=>y=7.6=42

 2. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
  x/5=y/7=(x+y)/(5+7)=72/12=6
  Do đó:
  x/5=6->x=30
  y/7=6->y=42
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )