Toán Lớp 7: Tìm x, y biết : X/2 = y/3 và x y =24

Question

Toán Lớp 7: Tìm x, y biết :
X/2 = y/3 và x y =24, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 4 ngày 2022-06-18T23:29:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   .

  toan-lop-7-tim-y-biet-2-y-3-va-y-24

 2. Đặt
  x/2 = y/3 = k
  => x = 2k; y = 3k
  Có:
  xy = 24
  -> 2k . 3k = 24
  6k^2 = 24
  k^2 = 24 : 6
  k^2 = 4
  k^2 = (±2)^2
  => k ∈ {2; -2}
  Th1:
  k = 2
  => x = 2 . 2 = 4
        y = 2 . 3 = 6
  Th2:
  k = -2
  => x = -2 . 2 = -4
        y = -2 . 3 = -6
  Vậy x = 4; y = 6
         x = -4; y = -6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )