Toán Lớp 7: tìm x,y biết 2x-1/5=3y-2/3 và x+y=2

Question

Toán Lớp 7: tìm x,y biết 2x-1/5=3y-2/3 và x+y=2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 2 tuần 2022-06-15T00:22:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  x + y = 2
  ⇒ x = 2 – y
  (2x – 1)/5 = (3y – 2)/3
  ⇒ 3(2x – 1) = 5(3y – 2)
  ⇒ 6x – 3 = 15y – 10
  ⇒ 6(2 – y) – 3 = 15y – 10
  ⇒ 12 – 6y – 3 = 15y – 10
  ⇒ 9 – 6y = 15y – 10
  ⇒ -6y – 15y = -10 – 9
  ⇒ -21y = -19
  ⇒ y = 19/21
  ⇒ x = 2 – 19/21 = 23/21
  Vậy  (x ; y) = (23/21 ; 19/21)

 2. $\\$
  Giải đáp + giải thích các bước giải :
  x+y=2
  ->x=2-y 
  (2x-1)/5=(3y-2)/3
  -> (4-2y-1)/5=(3y-2)/3
  -> (-2y+3)/5=(3y-2)/3
  -> 3(-2y+3)=5(3y-2)
  -> -6y + 9=15y – 10
  -> -6y-15y=-9-10
  -> -21y=-19
  ->y=19/21
  Do đó : x=2-19/21=23/21
  Vậy (x;y)=(23/21;19/21)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )