Toán Lớp 7: Tìm x,t Biết x6=y/10 và x+y=80

Question

Toán Lớp 7: Tìm x,t
Biết x6=y/10 và x+y=80, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tháng 2022-12-21T05:48:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có
  x/6 = y/10 = $\dfrac{x+y}{6+10}$ = 80/16 = 5
  x/6 = 5 ⇒ x = 5.6 = 30
  y/10 = 5 ⇒ y = 5.10 = 50
  Vậy (x;y) = (30;50)

 2. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
  x/6=y/10=(x+y)/(6+10)=80/16=5
  Do đó:
  x/6=5->x=30
  y/10=5->y=50
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )