Toán Lớp 7: Tìm số nguyên dương x,y thỏa mãn 2(x+y)+16=3xy Cứu .-.

Question

Toán Lớp 7: Tìm số nguyên dương x,y thỏa mãn 2(x+y)+16=3xy
Cứu .-., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 2 tháng 2022-12-15T19:48:16+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Biến đổi đến: (3x-2)(3y-2)=52
    Để ý rằng 52 =1.52=2.26=4.13.
    Giả sử x≤y ta chỉ cần giải 3x-2 bằng số nhỏ; 3y-2 bằng số lớn, sau đó kết luận lấy các cặp số ngược lại. Ví dụ (x;y) =(3;5) thì có nghĩa là (x,y)=(5;3) cũng là nghiệm.
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )