Toán Lớp 7: Tìm số nguyên x để các biểu thức sau là số nguyên: B = $\frac{9}{\sqrt[]{x} – 5}$

Question

Toán Lớp 7: Tìm số nguyên x để các biểu thức sau là số nguyên:
B = $\frac{9}{\sqrt[]{x} – 5}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 3 tuần 2022-06-04T15:43:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để B là số nguyên khi 9\vdots\sqrtx-5
  =>\sqrtx-5\inƯ(9)={9;-9;3;-3;1;-1}
  =>\sqrtx\in{14;-4;8;2;6;4}
  Mà: \sqrtx\ge0
  =>\sqrtx\in{14;8;2;6;4}
  =>x\in{196;64;4;36;16}
  Vậy x\in{196;64;4;36;16} thì B là số nguyên

 2. ĐKXĐ:x>=0;xne25
  B=9/(\sqrt[x]-5) in ZZ
  <=>9 ⋮(\sqrt[x]-5)
  <=>(\sqrt[x]-5) in Ư(9)={-9-3-1;1;3;9}
  <=>\sqrt[x]in{-4;2;4;6;8;14}
  Mà \sqrt[x]>=0=>\sqrt[x]in{2;4;6;8;14}
  =>x in {4;16;36;64;196}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )