Toán Lớp 7: Tìm số nguyên x biết A < x ² < 3/2

Question

Toán Lớp 7: Tìm số nguyên x biết A < x ² < 3/2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 1 tuần 2022-06-15T17:35:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A<x^2< $\dfrac{3}{2}$ 
  <=>A<x^2<1,5
  =>x^2=0 hoặc 1 ( Vì x là số nguyên )
  =>x=0 hoặc x=±1

 2. Giải đáp:
  A không để làm gì cả -_- 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A<x^2<3/2
  <=> A<x^2<1,5
  Mà x \in ZZ
  Nên x^2<2
  => x^2 \in {0;1} (do x^2>=0 \forall x)
  <=> x \in {0;+-1} (thỏa mãn)
  Vậy x \in {0;+-1}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )