Toán Lớp 7: Tìm x ∈ Q,biết: a,x+3/7=4/5 b,x-3/5=4/9 c,-x 5/7=13/8 d,(x+3).(x-7)<0 B3:viết số hữu t

Question

Toán Lớp 7: Tìm x ∈ Q,biết:
a,x+3/7=4/5 b,x-3/5=4/9 c,-x 5/7=13/8 d,(x+3).(x-7)<0 B3:viết số hữu tỉ -7/20 dưới dạng sau đây a,Viết số hữu tỉ (ví dụ:-7/20=-1/4.7/5) b,thương của hai số hữu tỉ c,tổng của một số hữu tỉ dương và một số hữu tỉ âm d, tổng của 2 số hữu tỉ âm MNG BIẾT LÀM BÀI NÀO GIÚP MÌNH VỚI Ạ LM 1 TRONG 2 BÀI CX ĐC MÌNH CẢM ƠN, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 2 tháng 2022-12-15T19:16:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Bạn xem hình
     

    toan-lop-7-tim-q-biet-a-3-7-4-5-b-3-5-4-9-c-5-7-13-8-d-3-7-0-b3-viet-so-huu-t

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )