Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của đa thức sau: C(x)=3(x+1)-x(x+1)

Question

Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của đa thức sau:
C(x)=3(x+1)-x(x+1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 1 tháng 2022-12-21T14:33:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
   Đặt $C(x)=0$
  $\to 3(x+1)-x(x+1)=0$
  $\to (3-x)(x+1)=0$
  TH1: $3-x=0$
  $\to x=3$
  TH2: $x+1=0$
  $\to x=-1$
  Vậy $x=3;-1$

 2. Giải đáp:
   $x\in\{-1;3\}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $C(x)=3(x+1)-x(x+1)$
  $C(x)=0$
  $⇔3(x+1)-x(x+1)=0$
  $⇔(x+1)(3-x)=0$
  $⇔\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\3-x=0\end{array} \right.⇔\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=3\end{array} \right.$
  Vậy đa thức có $2$ nghiệm: $x\in\{-1;3\}$.

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )