Toán Lớp 7: tìm Max hoặc Min của biểu thức: D=21/|x-2|+3 E=1-x ²/x ²+5 giúp mik vs hứa vote 5 sao

Question

Toán Lớp 7: tìm Max hoặc Min của biểu thức:
D=21/|x-2|+3
E=1-x ²/x ²+5
giúp mik vs hứa vote 5 sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 6 tháng 2022-06-21T02:05:32+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  \(\begin{array}{l}
  MaxD = 7\\
  MaxE = \dfrac{1}{5}
  \end{array}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  D = \dfrac{{21}}{{\left| {x – 2} \right| + 3}}\\
  Do:\left| {x – 2} \right| \ge 0\forall x\\
   \to \left| {x – 2} \right| + 3 \ge 3\\
   \to \dfrac{{21}}{{\left| {x – 2} \right| + 3}} \le 7\\
   \to MaxD = 7\\
   \Leftrightarrow x – 2 = 0\\
   \to x = 2\\
  E = \dfrac{{1 – {x^2}}}{{{x^2} + 5}} =  – \dfrac{{{x^2} – 1}}{{{x^2} + 5}}\\
   =  – \dfrac{{{x^2} + 5 – 6}}{{{x^2} + 5}} =  – 1 + \dfrac{6}{{{x^2} + 5}}\\
  Do:{x^2} \ge 0\forall x\\
   \to {x^2} + 5 \ge 5\\
   \to \dfrac{6}{{{x^2} + 5}} \le \dfrac{6}{5}\\
   \to  – 1 + \dfrac{6}{{{x^2} + 5}} \le \dfrac{1}{5}\\
   \to MaxE = \dfrac{1}{5}\\
   \Leftrightarrow x = 0
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )