Toán Lớp 7: Tìm max của biểu thức: `\frac{3-4x}{x^2+1}`

Question

Toán Lớp 7: Tìm max của biểu thức: `\frac{3-4x}{x^2+1}`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 6 tháng 2022-06-20T11:38:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $ \dfrac{3-4x}{x^2+1} = \dfrac{4x^2+4-4x^2 -1}{x^2+1} = 4-\dfrac{(2x-1)^2}{x^2+1} ≤ 4 $

  $ ⇒ MAX \dfrac{3-4x}{x^2+1} = 4 ⇒ \dfrac{(2x-1)^2}{x^2+1} = 0 ⇒ ( 2x-1)^2 = 0 $

  $ ⇒ 2x – 1 = 0 $

  $ ⇒ 2x = -1 $

  $ ⇒ x =\dfrac{-1}{2} $

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )