Toán Lớp 7: tìm hệ số a của đa thức P(x)=ax^2+x-15 biết rằng đa thức có 1 nghiệm bằng -3 a. a=-6 b. a=-2 c. a=6 d. a=2

Question

Toán Lớp 7: tìm hệ số a của đa thức P(x)=ax^2+x-15 biết rằng đa thức có 1 nghiệm bằng -3
a. a=-6
b. a=-2
c. a=6
d. a=2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 1 tháng 2022-12-21T09:50:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đápn vànLời giải và giải thích chi tiết:
  tìm hệ số a của đa thức P(x)=ax^2+x-15 biết rằng đa thức có 1 nghiệm bằng
  -3
  a. a=-6
  b. a=-2
  c. a=6
  d. a=2 
                               .   Học tốt ạ ????????????????????

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  Vì đa thức P(x) có nghiệm là -3 
  => P(-3) = 0
  => a*(-3)^2+(-3)-15=0
  => 9a-3-15 =0
  => 9a=18
  => a = 2
  Vậy chọn D

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )