Toán Lớp 7: Tìm hai số x, y biết x/3= y/5 và x+y= -32. giá trị của x là?

Question

Toán Lớp 7: Tìm hai số x, y biết x/3= y/5 và x+y= -32. giá trị của x là?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 7 phút 2022-06-11T22:16:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  text{⇒ x = -12}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:}
  x/3 = y/5 = \frac{x+y}{3+5} = -32/8 = -4
  ⇒ x = (-4) . 3 = -12
  text{Vậy x = -12}

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
  x/3=y/5={x+y}/{3+5}={-32}/8=-4
  =>x=-4.3=-12
  Vậy x=-12
  ** Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
  a/b=c/d=e/f={a+c+e}/{b+d+f}={a+c-e}/{b+d-f}=…

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )