Toán Lớp 7: tìm hai số a và b biết rằng a và b = 20 và a/9=b/5

Question

Toán Lớp 7: tìm hai số a và b biết rằng a và b = 20 và a/9=b/5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 2 tuần 2022-04-07T20:29:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a/9=b/5 và a-b=20
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  a/9=b/5=(a-b)/(9-5)=20/4=5
  => $\begin{cases}\dfrac{a}{9}=5⇒a=5.9=45\\ \dfrac{b}{5}=5⇒b=5.5=25\end{cases}$
  Vậy a=45;b=25
   

  toan-lop-7-tim-hai-so-a-va-b-biet-rang-a-va-b-20-va-a-9-b-5

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: b=20         $\frac{a}{9}$ =$\frac{b}{ 5}$ 
             <=> $\frac{a}{9}$ = $\frac{20}{5}$ 
            <=>$\frac{a}{9}$ =4
             <=>  a=4.9=36

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )