Toán Lớp 7: Tìm GTNN của : `S = (5x^2 + 4x^2 + 10)/(x^4 + 2)`

Question

Toán Lớp 7: Tìm GTNN của :
`S = (5x^2 + 4x^2 + 10)/(x^4 + 2)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 1 tháng 2022-03-14T22:37:34+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )