Toán Lớp 7: Tìm GTNN Của E biết E=|x-1|+2|x-2| 5 sao +vote +Câu trl Hay nhất nhé

Question

Toán Lớp 7: Tìm GTNN Của E biết E=|x-1|+2|x-2|
5 sao +vote +Câu trl Hay nhất nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 2 tuần 2022-06-11T14:08:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.  xét x≥2 ⇒E=x-1+2x-4
    =3x-5≥1 ⇒x≥2
   nên E=1⇔x=2
   xét 1≤ x≤2 ⇒ E=x-1-2x +4
                          =-x+3
  nên E=1⇔x=2
  xét x≤0 ⇒E=-x+1-2x+4
                    =-3x +5
   nên E=2⇒x=1 
  vậy e=1⇔x=2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )