Toán Lớp 7: tìm giá trị tuyệt đối nhỏ nhất B = x2 + 3 .|y – 2| + 2 2) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : C = 10 – 5.|x – 2|

Question

Toán Lớp 7: tìm giá trị tuyệt đối nhỏ nhất
B = x2 + 3 .|y – 2| + 2
2) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :
C = 10 – 5.|x – 2|, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 6 ngày 2022-06-17T03:34:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  B=x^2+3.|y-2|+2
  x^2≥0∀x
  3.|y-2|≥0∀x
  =>B=x^2+3.|y-2|+2≥0∀x
  Dấu ‘=’ sảy ra khi:
  x^2=0=>x=0
  3.|y-2|=0=>y=2
  =>B=0+0+2=2
  Vậy x=0;y=2 thì B_min=2
  C=10-5.|x-2|
  5.|x-2|≥0
  Dấu ‘=’ sảy ra khi:
  5.|x-2|=0=>x=2
  =>C=10-0=10
  Vậy x=2 thì C_max=10

 2. Ta có :
  x^2 \ge 0 AA x
  3|y-2| \ge 0 AA y
  => B = x^2+3|y-2| +2 \ge 0 +0 +2 =2
  Vậy Min B = 2 <=> $\begin{cases} x = 0 \\ y -2 = 0 \end{cases} $ <=> $\begin{cases} x = 0 \\ y =2 \end{cases}$
  $\\$
  Ta có :
  5|x-2| \ge 0 AA x <=> -5|x-2| \le 0 AA x
  $\\$
  => C = 10 – 5|x-2| \le 10
  $\\$
  Vậy Max C = 10 <=> x -2 =0 <=> x =2.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )