Toán Lớp 7: tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau A= 3,7 + ║4,3-x ║ B= ║ 3x+8,4║-14,2 C= ║4x-3 ║+ ║ 5y+7,5║+17,5

Question

Toán Lớp 7: tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau
A= 3,7 + ║4,3-x ║
B= ║ 3x+8,4║-14,2
C= ║4x-3 ║+ ║ 5y+7,5║+17,5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 1 tuần 2022-06-16T23:45:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-7-tim-gia-tri-nho-nhat-cua-cac-bieu-thuc-sau-a-3-7-4-3-b-3-8-4-14-2-c-4-3-5y-7-5-17-5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )