Toán Lớp 7: Tìm giá trị x để đa thức M(x)= (x-1)(x^2-4) có giá trị bằng 0

Question

Toán Lớp 7: Tìm giá trị x để đa thức M(x)= (x-1)(x^2-4) có giá trị bằng 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 1 tháng 2022-12-22T13:33:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Để $M(x)=0$
  ⇒$(x-1)(x²-4)=0$
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x²-4=0\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x²=4\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-2 hoặc x=2\end{array} \right.\)
  Vậy $x∈${$1;2;-2$} thì $M(x)=0$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-1)(x^2-4) = 0
  x – 1 = 0   hay    x^2 – 4 = 0
  x       = 1             x^2      = 4
                               x^2       = 2^2           hay     x^2 = (-2)^2
                               x            = 2                          x      = -2
  Vậy x = 1 hay x = 2 hay x = -2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )