Toán Lớp 7: Tìm `x` `\frac{-7}{1+2x}=\frac{5}{2-3x}`

Question

Toán Lớp 7: Tìm `x`
`\frac{-7}{1+2x}=\frac{5}{2-3x}`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 4 ngày 2022-06-18T21:37:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   -7/(1+2x) = 5/(2-3x)
  ⇒ -7(2-3x) = 5(1+2x)
  ⇒ -7.2 + 7 . 3x = 5.1 + 5.2x
  ⇒ -14 + 21x = 5 + 10x
  ⇒ 21x – 10x = 5 + 14
  ⇒ 11x = 19
  ⇒ x = 19/11
  Vậy x = 19/11

 2. Answer
  {-7}/{1 + 2x} = 5/{2 – 3x}
  $\Rightarrow$ -7 . (2 – 3x) = 5 . (1 + 2x)
  $\Rightarrow$ -14 + 21x = 5 + 10x
  $\Rightarrow$ 21x – 10x = 5 + 14
  $\Rightarrow$ 11x = 19
  $\Rightarrow$ x = 19 : 11
  $\Rightarrow$ x = 19/11
  $\text{Vậy}$ x = 19/11
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )