Toán Lớp 7: tìm đa thức a)M-(x^2y-1=-2x^3+x^2y+1),b) 3x^2+3xy-x^3-M=3x^2+2xy-4y^2

Question

Toán Lớp 7: tìm đa thức a)M-(x^2y-1=-2x^3+x^2y+1),b) 3x^2+3xy-x^3-M=3x^2+2xy-4y^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 1 tháng 2022-12-22T09:17:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  Ta có :
  M – (x^2y – 1) = -2x^3 + x^2y + 1
  => M = -2x^3 + x^2y + 1 + (x^2y – 1)
  => M = -2x^3 + x^2y + 1 + x^2y – 1
  => M = -2x^3 + (x^2y + x^2y) + (1-1)
  => M = -2x^3 + 2x^2y
  Vậy M = -2x^3 + 2x^2y
  b)
  Ta có :
  3x^2 + 3xy – x^3 – M = 3x^2 + 2xy – 4y^2
  => M = 3x^2 + 3xy – x^3 – 3x^2 – 2xy + 4y^2
  => M = (3x^2 – 3x^2) + (3xy-2xy) – x^3 + 4y^2
  => M = xy – x^3 + 4y^2
  Vậy M  = xy – x^3 + 4y^2

 2. Giải đáp:
  a, M = -2x^3 + 2x^2y
  b, M = xy  -x^3 + 4y^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,
  M – (x^2y – 1) = -2x^3 + x^2y + 1
  -> M = -2x^3 + x^2y + 1 + x^2y – 1
  -> M = -2x^3 + (x^2y +x^2y) + (1-1)
  -> M = -2x^3 + 2x^2y
  Vậy M = -2x^3 + 2x^2y
  b,
  3x^2 + 3xy – x^3 – M = 3x^2 + 2xy  -4y^2
  -> M = 3x^2 + 3xy – x^3 – 3x^2 – 2xy + 4y^2
  ->  M = (3x^2 – 3x^2) + (3xy – 2xy) – x^3 + 4y^2
  -> M  = xy – x^3 + 4y^2
  Vậy M = xy  -x^3 + 4y^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )