Toán Lớp 7: Tìm các giá trị của x,y thỏa mãn: $I2x – 27I^{2}$ + $(3y + 10)^{2}$ =0 giúp mk nhanh nhé

Question

Toán Lớp 7: Tìm các giá trị của x,y thỏa mãn: $I2x – 27I^{2}$ + $(3y + 10)^{2}$ =0
giúp mk nhanh nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 3 tuần 2022-06-04T13:04:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Đặt $A=|2x-27|^{2}+(3y+10)^{2}=0$

  Ta có: $|2x-27|^{2}≥0$

            $(3y+10)^{2}≥0$

  $⇒A=0$ khi: $|2x-27|^{2}=0;(3y+10)^{2}=0$

  $⇒2x-27=0;3y+10=0$

  $⇒x=\dfrac{27}{2};y=\dfrac{-10}{3}$

 2. Giải đáp:

  x = 27/2  và  y = -10/3

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  | 2x – 27 |^2 + (3y + 10)^2 = 0

  Vì  | 2x – 27 |^2 ≥ 0  và  (3y+10)^2 ≥ 0

  Mà | 2x – 27 |^2 + (3y+10)^2 = 0

  -> | 2x – 27 |^2 = 0  và  (3y+10)^2 = 0

  | 2x – 27 |^2 = 0

  <=> | 2x – 27 | = 0

  <=> 2x – 27 = 0

  <=> 2x = 27

  => x = 27/2

  (3y+10)^2 = 0

  <=> 3y + 10 = 0

  <=> 3y = -10

  => y = -10/3

  Vậy  x = 27/2  và  y = -10/3.

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )