Toán Lớp 7: Tìm x biết a)√x-7 =17 b)√119-x =19 GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP

Question

Toán Lớp 7: Tìm x biết
a)√x-7 =17
b)√119-x =19
GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 6 tháng 2022-06-11T08:58:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) \sqrt{x – 7} = 17
  → x – 7 = 17^2
  → x – 7 = 289
  → x       = 289 + 7
  → x       = 296
  b) \sqrt{119 – x} = 19
  → 119 – x = 19^2
  → 119 – x = 361
  → x          = 119 – 361
  → x          = -242
  (NL: chúc bạn 20/10 vui vẻ)

 2. a) sqrt{x -7}=17
  x-7=17^2
  x-7=289
  x=289+7
  x=296
  b)sqrt{119 -x}=19
  119-x=19^2
  119-x=361
  -x=361-119
  -x=242
  x=-242

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )