Toán Lớp 7: Tìm ba số tỉ lệ với các số 5;2,3;8,1, biết rằng tổng hai số đầu lớn hơn số thứ ba là 8

Question

Toán Lớp 7: Tìm ba số tỉ lệ với các số 5;2,3;8,1, biết rằng tổng hai số đầu lớn hơn số thứ ba là 8, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 4 ngày 2022-06-18T19:22:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi 3 số đó lần lượt là a, b, c ( a,b,c thuộc Z )
  Ta có: \(\frac{a}{5}=\frac{b}{2,3}=\frac{c}{8,1}\) và a + b – c = 8
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  \(\frac{a}{5}=\frac{b}{2,3}=\frac{c}{8,1}=\frac{a+b-c}{5+2,3-8,1}=\frac{8}{-0,8}=-10\)
  \(\frac{a}{5}=-10\Rightarrow a=-50\)
  \(\frac{b}{2,3}=-10\Rightarrow b=-23\)
  \(\frac{c}{8,1}=-10\Rightarrow c=-81\)
  3 số cần tìm là -50, -23, -81

 2. Giải đáp: 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi 3 số đó lần lượt là a, b, c ( a,b,c thuộc Z )
  Ta có: a5=b2,3=c8,1 và a + b – c = 8
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a5=b2,3=c8,1=a+b−c5+2,3−8,1=8−0,8=−10
  a5=−10⇒a=−50
  b2,3=−10⇒b=−23
  c8,1=−10⇒c=−81
  3 số cần tìm là -50, -23, -81

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )