Toán Lớp 7: Tìm `a,b,c,d` `a : b : c : d` = `2 : 3 : 4 : 5` và `a + b + c + d = -42`

Question

Toán Lớp 7: Tìm `a,b,c,d`
`a : b : c : d` = `2 : 3 : 4 : 5` và `a + b + c + d = -42`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 5 ngày 2022-06-17T05:37:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Có : a : b : c : d = 2 : 3 : 4 : 5
  -> a/{2} = b/{3} = c/{4} = d/{5}
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 
  $\frac{a+b+c+d}{2+3+4+5}$  = -42/{14} = -3
  +) a/{2} = -3 -> a = -3 . 2 = -6
  +) b/{3} = -3 -> b = -3 . 3 = -9
  +) c/{4} = -3 -> c = -3 . 4 = -12
  +) d/{5} = -3 -> d = -3 . 5 = -15
  Vậy a = -6
          b = -9
          c = -12
           d = -15

 2. Giải đáp:
   a=-6;b=-9;c=-12;d=-15
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a:b:c:d=2:3:4:5
  -> a/2=b/3=c/4=d/5
  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau :
  a/2=b/3=c/4=d/5={a+b+c+d}/{2+3+4+5}={-42}/14=-3
  -> {(a=2.(-3)=-6),(b=3.(-3)=-9),(c=4.(-3)=-12),(d=5.(-3)=-15):}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )