Toán Lớp 7: Tìm a,b,c biết a và b tỉ lệ thuận với 3 và 5 ; b và c tỉ lệ nghịch với 5 và 4 ; a-b+c=34

Question

Toán Lớp 7: Tìm a,b,c biết a và b tỉ lệ thuận với 3 và 5 ; b và c tỉ lệ nghịch với 5 và 4 ; a-b+c=34, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 4 tuần 2022-04-13T10:17:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Theo bài ta có:
  a và b tỉ lệ thuận với 3 và 5: a/3=b/5  (1)
  b và c tỉ lệ nghịch với 5 và 4: b/1/5=c/1/4  (2)
  ⇒b/5=c/25/4
  Từ 1 và 2 ⇒a/3=b/5=c/25/4
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có
  a/3=b/5=c/25/4=a-b+c/3-5+25/4=34/17/4=8
  ⇒a=24
  ⇒b=40
  ⇒c=50

 2. $\\$
  a,b tỉ lệ thuận 3,5
  =>a/3=b/5
  => a/12=b/20(1)
  b,c tỉ lệ nghịch 5,4
  =>5b=4c
  =>b/4=c/5
  =>b/20=c/25(2)
  (1)(2) =>a/12=b/20=c/25
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được :
  a/12=b/20=c/25=(a-b+c)/(12-20+25)=34/17=2
  Do đó :
  a=12.2=24
  b=20.2=40
  c=25.2=50
  Vậy (a;b;c)=(24;40;50)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )