Toán Lớp 7: tìm a,b,c :a/2=b/3=c/5 và 2a -3b+4c=-45

Question

Toán Lớp 7: tìm a,b,c :a/2=b/3=c/5 và 2a -3b+4c=-45, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 9 tháng 2022-03-01T16:14:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-03-01T16:15:35+00:00
  Ta có:
  a/2 = b/3 = c/5 = (2a – 3b + 4c)/(2 . 2 – 3 . 3 + 4 . 5) = (-45)/15 = -3
  Suy ra:
  a = -3 . 2 = -6
  b = -3 . 3 = -9
  c = -3 . 5 = -15
  Vậy a = -6
         b = -9
         c = -15
   

 1. Giải đáp:
  a=-6;b=-9;c=-15
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
  a/2=b/3=c/5=(2a-3b+4c)/(2.2-3.3+4.5)=(-45)/(4-9+20)=(-45)/15=-3
  =>{(a=-3.2=-6),(b=-3.3=-9),(c=-3.5=-15):}
  Vậy a=-6;b=-9;c=-15
  ** Tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  a/b=c/d=e/f=(a+c+e)/(b+d+f)=(a+c-e)/(b+d-f)=…

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )