Toán Lớp 7: Tìm a; b biết `a/5`= `b/4` và `a^2 – b^2= 1`

Question

Toán Lớp 7: Tìm a; b biết `a/5`= `b/4` và `a^2 – b^2= 1`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 5 ngày 2022-06-18T04:36:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt  a/5 = b/4 = k
  -> a = 5k ; b = 4k
  a^2 – b^2 = 1
  -> (5k)^2 – (4k)^2 = 1
  -> 25k^2 – 16k^2 = 1
  -> 9k^2 = 1
  -> k^2 = 1/9
  -> k = ±1/3
  Nếu  k = 1/3 → a = 5/3 ; b = 4/3
  Nếu  k = -1/3 → a = -5/3 ; b = -4/3
  Vậy …

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt a/5=b/4=k
  =>a=5k;b=4k
  Khi đó a^2-b^2=1
  =>(5k)^2-(4k)^2=1
  25k^2-16k^2=1
  9k^2=1
  k^2=1/9
  k=+-1/3
  TH1:k=1/3
  =>
  a=5. 1/3=5/3
  b=4. 1/3=4/3
  TH2:k=-1/3
  =>
  a=5. (-1/3)=-5/3
  b=4. (-1/3)=-4/3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )