Toán Lớp 7: Tìm `x` `a) x/2 + 1/3 = 61/147 – 8/98 + 1` `b) x/2 + x/3 = 15`

Question

Toán Lớp 7: Tìm `x`
`a) x/2 + 1/3 = 61/147 – 8/98 + 1`
`b) x/2 + x/3 = 15`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 6 tháng 2022-06-20T18:34:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) x/2 + 1/3= 61/147 – 8/98 +1 = 4/3
  => x/2 = 4/3 – 1/3 = 1
  => x = 1×2=2
  b) x/2 + x/3 =15
  <=> (3x+2x)/6 =15
  <=> 5x = 90
  <=> x= 90/5=18
   

 2. $ a) \dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{61}{147} – \dfrac{8}{98} + 1 $
  $ ⇒ \dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{3} $
  $ ⇒ \dfrac{x}{2}= 1 $
  $ ⇒ x = 2 $
  Vậy $ x= 2 $
  $ b) \dfrac{x}{2} + \dfrac{x}{3} = 15 $
  $ ⇒ \dfrac{3x+2x}{6} = 15$
  $ ⇒ 5x = 90 $
  $ ⇒ x = 18 $
  Vậy $ x = 18 $
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )