Toán Lớp 7: Tìm 2 số x,y biết x phần 3 = y phần 5 và x+y=-32

Question

Toán Lớp 7: Tìm 2 số x,y biết x phần 3 = y phần 5 và x+y=-32, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 2 tuần 2022-06-08T01:49:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  x/3=y/5=(x+y)/(3+5)=-32/8=-4
  x/3=-4=>x=-4 .3=-12
  y/5=-4=>y=-4 .5=-20
   Vậy x=-12;y=-20

 2.   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  x/3=y/5=(x+y)/(3+5)=-32/8=-4
  x/3=-4<=>x=-12
  y/5=-4<=>y=-20
  Vậy x=-12; y=-20

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )