Toán Lớp 7: tìm 2 hai số x,y biết x,y tỉ lệ nghịch vs 4 bà 6 và 2x-5y=20

Question

Toán Lớp 7: tìm 2 hai số x,y biết x,y tỉ lệ nghịch vs 4 bà 6 và 2x-5y=20, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 1 tuần 2022-06-15T17:51:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x;y tỉ lệ nghịch 4;6
  =>x.4=y.6=>x/3=y/2
  Áp dụng tc dãy ts bằng nhau ta có:
  x/3=y/2=(2x-5y)/(2.3-5.2)=20/-4=-5
  Do đó:
  x/3=-5=>x=-15
  y/2=-5=>y=-10
  Vậy (x;y)=(-15;-10)

 2. Vì x; y tỉ lệ nghịch với 4 và 6 nên
            ⇒ 4x=6y 
   hay $\frac{x}{3}$ =$\frac{y}{2}$ ⇔$\frac{2x}{6}$ =$\frac{5y}{10}$ 
       và 2x-5y=20
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
          $\frac{2x}{6}$ =$\frac{5y}{10}$ =$\frac{2x-5y}{6-10}$ =$\frac{-20}{4}$ =-5
      ⇒x=-15 và y=-10
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )