Toán Lớp 7: Tìm x: 2x-3/12=3/2x-3 Giúp mình với ạ

Question

Toán Lớp 7: Tìm x:
2x-3/12=3/2x-3
Giúp mình với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 2 ngày 2022-12-22T10:05:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Hướng dẫn giải:
  (2x-3)/12=3/(2x-3)
  <=>(2x-3)(2x-3)=12.3
  <=>(2x-3)^2=36
  <=>2x-3=+-6
  +) Trường hợp 1:
  2x-3=6
  <=>2x=9
  <=>x=(9)/2
  +) Trường hợp 2:
  2x-3=-6
  <=>2x=-3
  <=>x=-(3)/2
  Vậy x\in{(9)/2;-(3)/2}

 2. (2x-3)/12 = 3/(2x-3)
  <=> (2x-3)(2x-3) = 3.12
  <=> (2x-3)^2 = 36
  <=> (2x-3)^2 = (±6)^2
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}2x-3=6\\2x-3=-6\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}2x=9\\2x=-3\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=4,5\\x=-1,5\end{array} \right.\) 
  Vậy x∈{4,5;-1,5}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )