Toán Lớp 7: tìm x `(x-2)^2021=(x-2)^2020` `|x+1|+|x+2|+|x+3|+|x+4|=5x-20`

Question

Toán Lớp 7: tìm x
`(x-2)^2021=(x-2)^2020`
`|x+1|+|x+2|+|x+3|+|x+4|=5x-20`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 1 tháng 2022-12-20T23:22:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)
  (x-2)^2021 = (x-2)^2020
  => (x-2)^2021 – (x-2)^2020 = 0
  => (x-2)^2020 . [ (x-2) – 1] =0
  => (x-2)^2020 . (x-3) =0
  => (x-2)^2020=0 hoặc x-3=0
  +) (x-2)^2020 = 0
  => x – 2 = 0
  => x=2
  +) x- 3=0
  =>x=3
  Vậy x \in {2;3}
  b)
  |x+1| + |x+2| + |x+3| + |x+4| = 5x-20 (1)
  \forall x ta có :
  |x+1| \ge 0
  |x+2| \ge0
  |x+3| \ge0
  |x+4| \ge0
  => |x+1| + |x+2| + |x+3| + |x+4| \ge 0
  Mà |x+1| + |x+2| + |x+3| + |x+4| = 5x-20 nên 5x – 20 \ge 0
  => 5x \ge 20
  => x \ge 4
  Với x\ge 4 thì (1) trở thành :
  (x+1) + (x+2)+ (x+3) +(x+4) = 5x – 20
  => x + 1 + x + 2 + x + 3 + x  + 4 = 5x-20
  => 4x + 10 = 5x – 20
  => 5x – 4x = 10 + 20
  =>x=30 (thỏa mãn điều kiện)
  Vậy x=30

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )